Lyrics

Niniola – Bana Lyrics

Niniola - Bana Lyrics | Natirovibe

Bana Lyrics by Niniola

Download Niniola – Bana

[Chorus]
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Nini de o, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Banaaaaaa

Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi

[Verse 1]
Mo gbadun re o, femi, you know that am your lady
Another line o, baby, don’t delay me!
Ogbeni Adepoju, o lohun feran misi
Iwo lokan mi yan ni, I love you everyday

Omorogun ni mo poundie o, tin ba rise mi’ mo poundie o
Ogbono ati Poundie o, kolo, omorogun ni mo poundie o
Tin ba rise mi’ mo poundie o, Ogbono ati Poundie o

Oremi modelling, awon oremi, b’on ba de’waju bobo mi
Bobo bobo, bobo mi, bobo bobo, bobo mi
Oremi modelling, awon oremi, b’on ba de’waju bobo mi
Bobo bobo, bobo mi, bobo bobo, bobo mi ehh

Bobo mi t’o nipon, bobo mi t’o ni eh, Bobo mi t’o nipon, eh eh eh
Bobo mi t’o nipon
Bobo mi t’o ni eh, Bobo mi t’o nipon, eh eh eh

[Chorus]
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi

[Verse 2]
O ni kin se Tuwo, kin yi bayi
O ni n je Tuwo, o ni n yi bayi, abi ko le eh?
Mo ti kolonise, abi ko le eh? Mo ti kolonise

Omorogun ni mo poundie o, tin ba rise mi’ mo poundie o
Ogbono ati Poundie o, kolo, omorogun ni mo poundie o
Tin ba rise mi’ mo poundie o, Ogbono ati Poundie o
Oremi modelling, awon oremi, b’on ba de’waju bobo mi
Bobo bobo, bobo mi, bobo bobo, bobo mi
Oremi modelling, awon oremi, b’on ba de’waju bobo mi
Bobo bobo, bobo mi, bobo mi ehh

Bobo mi t’o nipon, bobo mi t’o ni eh, Bobo mi t’o nipon, eh eh eh
Bobo mi t’o nipon
Bobo mi t’o ni eh, Bobo mi t’o nipon, eh eh eh

[Chorus]
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi
Bana Bana, Bana mi, Bana Bana, Bana mi

[Outro]
B’on ba de’waju bobo mi (Bana Bana, Bana mi)
B’on ba de’waju bobo mi
B’on ba de’waju bobo mi
Bana Bana, Bana mi, b’on ba de’waju bobo mi
Bana Bana, Bana mi

Comment here