Lyrics

LYRICS: 9ice Ft. Beamtaylor – E O MO Meme

LYRICS: 9ice Ft. Beamtaylor - E O MO Meme

LYRICS: 9ice Ft. Beamtaylor - E O MO Meme

Lyrics Of E O MO Meme By 9ice Ft. Beamtaylor

(INTRO/VERSE 1- 9ice)

Uhhh, Ancestor oh
-It’s Owon on the beat; Owon on the beat oh yea yea-
Momowi samura dobuyeh; iri famuwada
famuwiyi famuwada [yeh]; iri famuwada
Famuwa famuwada muya; kokuli famuwida
Saliya mukobi, iri famuwida dadia [iyeh]

Won wa hit, mo n wa ever green [yeh]
Won wa hit, mo n wa ever green
Won wa mercy, mo n wa blessing [iyeh]
Won wa favour, na my neighbour

(HOOK)

Olorun l’on sogo; Baba mi l’on sola
Olorun n be n’idi aro, ko kuro nibe rara; yeh

(CHORUS)

E O Mo Meme, ah; E O Mo Meme, yeh
E O Mo Meme, ah; E O Mo Meme, yeh
E O Mo Meme, ah; E O Mo Meme [iyeh]

(VERSE 2- 9ice)

Won posh, mo n ke to
Won t’oti, mo n gba’go [iyeh]
Won rough, mo smooth
Mo n accept, won refuse [iyeh]
Mo n acquire, won lose

(Beamtaylor- VERSE 3)

Yeah; Taylor, won l’oju mi gbe
S’e mo nkan t’o ti ri ni?
Won l’ese mi tirin, s’e mo irin t’o ti rin ni?
As a female artiste, s’e mo’ye okunrin t’o fe ruin mi?
Won a ni tin ba le wale won, p’awon le wa lo room mi
Ki lo sonu lowo yin t’e n wa kiri?
Elomi wa lowo, elomi wa la ti wa kiri [iyeh]
Elomi ma blow gbau, eh, t’o ba korin
Elomi alagbede ni, o wa la ti wa kan irin

Pastor ti so f’elomi pe ise bayi lo ma se
T’o ba ma pari story e, k’o ma lo di ‘o ma se’ [iyeh]
O n binu, o n para tori o rowo tunrase;
O de ti gbagbe p’awon t’o lowo yen, Olorun lo fun won se
Nkan t’Olorun ko fun e ko lo ko f’emi
Eyin le ma mu’ti, kan po eko f’emi [iyeh]
Emi le ma korin God de ma fo fun mi
Hit t’on f’ogun odun wa le j’ojo kan f’emi; yeh

(HOOK)

Olorun l’on sogo; Baba mi l’on sola
Olorun n be n’idi aro, ko kuro nibe rara; yeh

(CHORUS)

E O Mo Meme, ah; E O Mo Meme, yeh
E O Mo Meme, ah; E O Mo Meme, yeh
E O Mo Meme, ah; E O Mo Meme [iyeh]

–Olumix on the mix–
–It’s Owon on the mix–
[Iyeh]

Comment here