Lyrics

Kofi Kinaata – MalaFaka Lyrics

Kofi Kinaata – MalaFaka Lyrics

Download Kofi Kinaata – MalaFaka

[Intro]
Hater
Wɔgyina gyina ha nso yɛnhu obiara, hater
Yoo, y’ate
Twa kɔ to do
Informant
ɔnenam ha nso yɛnhu, ɔde pɛ informat

[Verse 1]
Dabiara oye
Hustle ah hustle man no wan talk am
Backbiting, backstabbing, but still ah no puncture
Sɛ ɛhu obi refrɛ ne Nyame no na obi reda
Ɔyɛ a bisa no dɛ kɛsi henfa
Nyame na mesuro’n na nyɛ nnipa
Original Taadi boy Kofi reba
Dabiara me hustle nka manma ma obi da ehu?
Mɛ push, ɔre-mooove, ɔre-cruise
Nka free no nso manma ma mentsew bi ehu?

Eyi me dwen ho a mentse ase mpo
But nokware ne dɛ nyɛ awo nye Nyame
Nnipa wapotɔw ma w’afe ɛse ma ɔnfa ngum
Na ɛyɛ bɛlɛ a? Dɛntra?

[Chorus]
Five fingers up, one over four to informant; MalaFaka
Five fingers up, one over four in your face; MalaFaka
Five fingers up, one over four, hater; MalaFaka
We say big ups to Rashida; MalaFaka
We say big ups to Rashida; MalaFaka

SEE ALSO:  Azizi Gibson – Rihanna Lyrics

[Verse 2]
Hwɛ, asɛm bi wɔ hɔ aahh
Mɛntwɛm mfa nhyɛ wo mu o ɛyɛ a ka
Biibi ha wo aahh ntɛntɛm na ayɛ no plain o be bold
No nonsense, yɛ ma onsi wɔ ha; ɛyɛ a ka
No nonsense, tɛntɛm na ayɛ ne plain o be bold ah
Bisa wɔn in the school na where dem dey?

In the café na where dem dey? (sia)
On the street na where dem dey?
Snow no mu na where dem dey?
Ma wɔn down
Obi nyɛ ne biibi kwa oh
Hwɛ ade ma wɔntse ase
Obi nyɛ na de kwa o

SEE ALSO:  Christmas Video Part Two 2 Mark Angel Comedy Episode 189

[Chorus]
Five fingers up, one over four to informant
Five fingers up, one over four in your face
Five fingers up, one over four, hater
We say big ups to Rashida eh
We say big ups to Rashida

[Verse 3]
Yeah!
Amba ambɔto shame no
Buh ɛbɔto glory no
Enyim name no o, ennyim story no
Ball no, ma me tacki me passi
Troki no, ma me pushi me bɔɔ fam, sɔre no, Efiekuma boy no
Kofi Kinaata ne story no
Sa ɛreka a, hyɛ ase fi Melody,

Still Vybez, Willis bra besi Elorm Beat
Ɛhyɛ ase dɛm a ebi you and your God only
W’abom nka obi se blood , jealousy
Woara bɛtɔ w’amonan
Ewiase aboa bi bɛka wo a wo ntoma’m
Wɔ claim Holy
Buh Nyankopɔn ne dɔ no ɔyɛ Supreme
Ɔhwɛ ma ɔhyɛ w’akoma’m

SEE ALSO:  Michael F Byrne Scholarships at Birmingham University in UK, 2019

Ah!
Wɔ ku nyɛn daa nso yɛn wu da
Nyɛ yɛn a, yɛ som the Lion of Judah
Efie nnipa ɔrekaw na naa so re huta
Nka mere tɔn Voltic yi me nom bula
Aboa, bi nkye wo nwe
Move!
MalaFaka

[Chorus]
Five fingers up, one over four to informant; MalaFaka
Five fingers up, one over four in your face; MalaFaka
Five fingers up, one over four, hater; MalaFaka
We say big ups to Rashida; MalaFaka
We say big ups to Rashida; MalaFaka

[Outro]
ɔnenam ha nso yɛ nhu obiaa
ɔgyina-gyina ha nso yɛ mbu wɔn mpo against a
ɔnenam ha nso yɛnhu obiaa hater a
ɔgyina-gyina ha nso yɛ nhu wɔn mpo against a
Team Move!


Comment here