Lyrics

Chinko Ekun Ft Crowd Kontroller Mikel Jasin Lyrics

Chinko Ekun Ft Crowd Kontroller Mikel Jasin Lyrics

Lyrics of Mikel Jasin by Chinko Ekun

of Mikel Jasin by Chinko Ekun

(Intro)
Won f’apa Jo, won f’ese jo, omo arijo s’ebi oba
Won f’apa Jo, won f’ese jo, omo arijo s’ebi oba
Won f’apa Jo, won f’ese jo, omo arijo s’ebi oba
Won f’apa Jo, won f’ese jo, omo arijo s’ebi oba

(Pre-Chorus)
Ah! Wo le mo’jo jo, eh!
Pe’le Jo Zanku, okay
Awa p’eyin wa, a p’eyin wa
E lo n’deseru, e n’deseru
S’ejo eleyi, ara yin o b’ale
E tun wo sofe, yin o b’ale

(Chorus)
Wo! Micheal Jackson l’agege, l’agege
Ewa Wo! Micheal Jackson l’ojota, Micheal Jackson l’ojota
Ewa Wo! Micheal Jackson n’korodu, Micheal Jackson n’korodu
Ewa Wo! Micheal Jackson l’, Micheal Jackson l’
Ewa! Ewa Wo! Micheal Jackson, Ewa bawa Wo!

SEE ALSO:  Timaya Stoopid Lyrics

(Verse 1)
Micheal Jackson ti gba wa, Broda Saka la ba nbe
Won r’ina l’oso, won tun wo sokoto bambe
Gbogbo tie l’oti giran, stocking Olorun l’ambe
Won ti lo , Akube l’on lo r’ambe
Ah! Ema gbawa, ama bo fila l’ori Micheal Jackson
Okola l’ama b’ambe
Ah! Broda Saka, s’eyin ni Micheal Jackson, s’eyin ni Micheal Jackson

(Pre-Chorus)
Wo le mo’jo jo, eh!
Pe’le Jo Zanku, okay
Awa p’eyin wa, a p’eyin wa
E lo n’deseru, e n’deseru
S’ejo eleyi, ara yin o b’ale
E tun wo sofe, sokoto yin o b’ale

SEE ALSO:  Fuse ODG ft. Kuami Eugene & KiDi – New African Girl Lyrics

(Chorus)
Wo! Micheal Jackson l’agege, Michael Jackson l’agege
Ewa Wo! Micheal Jackson l’ojota, Micheal Jackson l’ojota
Ewa Wo! Micheal Jackson n’korodu, Micheal Jackson n’korodu
Ewa Wo! Micheal Jackson l’oshodi, Micheal Jackson l’oshodi
Ewa! Ewa Wo! Micheal Jackson, Ewa bawa Wo!

(Verse 2)
Broda Saka Ewo leleyi te’n se
Foga l’amo te n shey, o ye ke ma pon tire sha
Ewa Wo white and black e jo choir sha, oma shey o
Ona kan o de w’oja, l’eyin na fi d’ogbon si
Won ni Ko double your hustle, k’everything b’ale bo si
Ah! Ema gbawa a ma bo fila l’ori Micheal Jackson, Okola la ma b’ambe
Ah! Broda Saka, s’eyin ni Micheal Jackson, s’eyin ni Micheal Jackson

SEE ALSO:  Lyrics Of Whole Lotta Sex Song By Rico Love | Even Kings Die

(Pre-Chorus)
Ah! Wo le mo’jo jo, eh!
Pe’le Jo Zanku, okay
Awa p’eyin wa, a p’eyin wa
E lo n’deseru, e n’deseru
S’ejo eleyi, ara yin o b’ale
E tun wo sofe, sokoto yin o b’ale

(Chorus)
Wo! Micheal Jackson l’agege, Michael Jackson l’agege
Ewa Wo! Micheal Jackson l’ojota, Micheal Jackson l’ojota
Ewa Wo! Micheal Jackson n’korodu, Micheal Jackson n’korodu
Ewa Wo! Micheal Jackson l’oshodi, Micheal Jackson l’oshodi
Ewa! Ewa Wo! Micheal Jackson, Ewa bawa Wo!

(Outro)
It’s the crowd controller

Comment here